?
ditu

北京大學軟件與微電子學院大興校區地圖

 • 1 1號樓 研發樓(教務辦、學工辦、科信辦)
 • 2 2號樓 教師辦公區
 • 3 3號樓 教學樓(圖書館、教室)
 • 4 4號樓 學生食堂
 • 5 5號樓 學生公寓
 • 6 6號樓 辦公樓(綜合辦、財務辦、后勤服務中心)
 • 7 7號樓?
 • 8 8號樓 學生公寓
 • 9 9號樓 學生公寓
 • 10 10號樓?
 • 11 11號樓?
 • 12 12號樓 ?
 • 13 13號樓 學生公寓
 • 14 14號樓 師生公寓
 • 15 學院主校門
 • 16 門衛
 • 17 籃球場
 • 18 自行車停放處
 • 19 停車位
 • 20 草坪
 • 21 北京大學圖書館軟微學院分館
 • 22 商店
 • 23 停車位
 • 24 開水房
 • 25 綠地
 • 26 中心廣場